Hellviktangen: Vertskap for svært mange av klubbens konserter www.hellviktangen.no

Nesodden kunstforening: Drifter Galleri Vanntårnet, hvor klubben har jevnlige konserter http://www.nesoddenkunstforening.no

Norsk Kulturråd: Uunværlig livsnerve for ideell arrangør som oss www.kulturradet.no

Nesodden kommune: Svært viktig samarbeidspartner www.nesodden.kommune.no

Akershus Fylkeskommune: Viktig samarbeidspartner og støttespiller: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kultur/satsingsomr%E5der/musikk/

Østnorsk jazzsenter: Sparringspartner og støtteaparat https://ostnorsk.jazzinorge.no

Norsk jazzforum: Vår interesseorganisasjon https://jazzforum.jazzinorge.no

Nesodden kulturskole: Viktig samarbeidspartener for å sikre rekrutteringen av musikere og publikummere https://www.nesodden.kommune.no/barn-unge/skoleportal/nesodden-kulturskole/

Follopiloten: Samarbeid for å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene, og den sentrale/nasjonale utdanningen i musikk. follopiloten

Musikkutstyrsordningen: http://www.musikkutstyrsordningen.no

Norsk Tipping, Grasrotandelen: Nesodden jazzklubb er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen