Hellviktangen Kunstkafé: Vertskap for svært mange av klubbens konserter.

Nesodden kunstforening: Drifter Galleri Vanntårnet, hvor klubben har jevnlige konserter.

Norsk Kulturråd: Uunnværlig livsnerve for ideelle arrangører som oss.

Nesodden kommune: En for oss svært viktig samarbeidspartner.

Akershus Fylkeskommune: Viktig samarbeidspartner og støttespiller.

Østnorsk jazzsenter: Sparringspartner og støtteaparat. 

Norsk jazzforum: Vår interesseorganisasjon.

Nesodden kulturskole: Viktig samarbeidspartner for å sikre rekrutteringen av musikere og publikummere.

Follopiloten: Samarbeid for å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene, og den sentrale/nasjonale utdanningen i musikk. 

Musikkutstyrsordningen: Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.