Hellviktangen: Står for servering av mat og drikke under festivalen www.hellviktangen.no

Norsk Kulturråd: Uunværlig livsnerve for ideell arrangør som oss www.kulturradet.no

Nesodden kommune: Svært viktig samarbeidspartner www.nesodden.kommune.no

Akershus Fylkeskommune: Viktig samarbeidspartner og støttespiller: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kultur/satsingsomr%E5der/musikk/

Østnorsk jazzsenter: Sparringspartner og støtteaparat https://ostnorsk.jazzinorge.no

Norsk jazzforum: Vår interesseorganisasjon https://jazzforum.jazzinorge.no

Follopiloten: Samarbeid for å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene, og den sentrale/nasjonale utdanningen i musikk. follopiloten