Nesodden Jazzklubbs formål er å gi publikum anledning til å oppleve levende musikk. Dette søkes gjennomført ved å spre kunnskap om, øke forståelse og interesse for jazzmusikk og beslektede musikkformer gjennom samarbeid med andre organisasjoner innen kulturlivet

Vedtekter for Nesodden Jazzklubb 21.11.2010
Endret 22.03.2012 og 14.03.2019

Møter:

Innkalling til årsmøte 14. mars 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2018